O mně

Mgr. Jiří Puchmeltr

Jsem advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 16088.Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studia Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze jsem krátce působil jako právník Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Praxi advokátního koncipienta jsem vykonával v kancelářích, které poskytují generální praxi, což mi umožnilo získat všeobecný přehled nezbytný pro poskytování advokacie. Advokátní zkoušku jsem složil mj. již z nové úpravy soukromého práva – zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Při poskytování právních služeb je pro mne prioritou zejména kvalita právní služby, dále včasné a komplexní řešení problému. Mým cílem je Váš právní problém vyřešit. Samozřejmostí je pak absolutní dodržování povinnosti mlčenlivosti ve vztahu ke skutečnostem, které mi byly klientem sděleny a které vyplynuly z poskytování právní služby. Těším se na případnou spolupráci s Vámi.

Mgr. Jiří Puchmeltr, advokát

                                                                                                        

Kontaktujte mne

Mgr. Jiří Puchmeltr
advokát

sídlo:
Hrnčířská 64/4
400 01 Ústí nad Labem

pobočka:
Rokycanova 379/5
415 01 Teplice