Mgr. Jiří Puchmeltr, advokát

Ceník služeb

CENY PRÁVNÍCH SLUŽEB

Cena právní služby závisí vždy na individuálním případě a je odvislá od typu, rozsahu a náročnosti požadované právní služby. Cena je proto stanovena vždy s ohledem na konkrétní případ. V mé kanceláři se vždy předem dozvíte, kolik za právní službu zaplatíte. Na základě toho se pak můžete rozhodnout, zda budete službu požadovat či nikoliv. 

Obecně lze říci, že se cena právní služby, resp. odměna advokáta za poskytování právních služeb (dále jen „odměna advokáta“) řídí:

Smlouvou s klientem

(tzv. „smluvní odměna“), která může být stanovena dle počtu tzv. úkonů právních služeb nebo jako časová dle počtu hodin či jiných časových jednotek.

vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.

Tato takzvaná vyhlášková – mimosmluvní odměna se uplatní vždy v případech, kdy klient s advokátem nesjedná výše uvedenou smluvní odměnu.

ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ – INFORMACE

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz

Kontaktujte mne

Mgr. Jiří Puchmeltr
advokát

sídlo:
Hrnčířská 64/4
400 01 Ústí nad Labem

pobočka:
Rokycanova 379/5
415 01 Teplice